YOL İNŞAATI - TAR-BİR PEYZAJ İNŞAAT
services

YOL İNŞAATI

Tarihte ilk kez Romalılar tarafından kesme taşlarla yapılan karayolları, bugün gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin en önemli ulaşım unsurlarındandır. Yol inşaatı; Yol, toprak ve kaldırım inşaatı süreçlerinin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilir.

Yaygın olarak kullanılan bir ayar prosedürü, profil panosu yöntemidir. Tamamlanan inşaat seviyesinin 1 metre üzerindeki kesin seviyeyi gösteren bir dizi pano, önerilen yol hattı boyunca aralıklarla yerleştirilir. Bu profil levhalar arasındaki hafriyat seviyelerini kontrol etmek için kopça adı verilen sabit yükseklikte bir profil levha kullanılır. Yolcu iki seviye tahtası arasındaki görüş hattına yerleştirilerek, kazının doğru seviyelerde yapılıp yapılmadığı ve buna göre ayarlanıp ayarlanmadığı görülebilir.
Bağlantılar, dönemeçler, veya diğer eğriler de benzer şekillerde yapılır.

Toprak işleri, yol yapımında yer alan en önemli işlerden biridir. Alanı kazımadan ve bitmiş 'oluşum seviyesine' derecelendirmeden önce, herhangi bir bitki örtüsü ile birlikte üst toprağın çıkarılmasını içerir. Bu genellikle bir traktör kepçesi, greyder veya buldozer kullanılarak yapılır. Formasyon seviyesinin altında, toprak 'alt zemin' olarak bilinir. Hafriyat başlamadan önce altyapının mukavemetinin test edilmesi esastır.

Hafriyatların çoğu aç-doldur yöntemiyle yapılır ve 'dolgu' malzemesinin türü, yalnızca materyalin fiziksel özellikleri açısından değil, kullanılacağı koşullar ve sıkıştırma yöntemleri açısından da dikkate alınmalıdır.

Kalitesine bağlı olarak, sıkıştırılabilir alt toprak kaldırılabilir veya stabilize edilebilir. Alt zeminin tamamen veya kısmen kazılmasının maliyeti ekonomik değilse ve konsolidasyonla sonuçlanması muhtemel ise, kum fitilleri veya kum drenleri kullanılabilir. Yeraltı suyunu durdurmak için yol kenarındaki kanallar kullanılmaktadır.

Kaldırımlardan ve kenarlardan, daha yüksek zeminlerden ve su tablasının mevsimsel olarak yükselmesi ve düşmesinin bir sonucu olarak sızıntı ile başa çıkmak için toprak altı drenajı sağlanmalıdır.

Kaplamanın gereken kalınlığı, altyapının mukavemeti ile belirlenir, bu nedenle altyapının mümkün olduğu kadar sağlam yapılması arzu edilir.

Tüm bu arazi koşullarının göz önüne alınması ve uzman mühendis kadrosunun bir araya getirilmesi, ehil kişilerce de desteklenmesi umulur. 20 yıllık yol inşaatı geçmişine sahip firmamız Tarbir ile güvenli ve dayanıklı yolları inşa etmeye devam ediyoruz.

Altyapı hazırlandı ve drenaj veya gömülü hizmetler kurulduktan sonra, kaldırım inşaatı başlayabilir.