Yeşil Alanlar ve PEYZAJ - TAR-BİR PEYZAJ İNŞAAT
services

Yeşil Alanlar ve PEYZAJ

Yeşil alanlara yönelik faaliyetlerimiz ve altyapı çalışmalarımız ile daha yaşanabilir ortamlar oluşturmayı amaçlıyoruz. İnsana, topluma ve çevreye duyduğumuz saygıyı bütün çalışmalarımıza yansıtıyor, tüm iş süreçlerimizi ‘birey ve doğa’ teması etrafında şekillendiriyoruz.

Daha güvenli, konforlu, huzurlu ve doğal alanlar meydana getirmek için çalışıyor, bu alanda imza attığımız projelerle sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz.

Ekolojik dengenin sağlanmasında etkin rol üstlenen bir firma olarak, yaşam alanlarının doğayla iç içe olmasını hedefliyoruz. Planlama, tasarım ve uygulama süreçlerimize bu çerçevede yön veriyoruz.

Yeşil Altyapı Çalışmaları Nedir?

 

Kırsal ve kentsel peyzaj alanlarının, ekosistem hizmetleri çerçevesinde düzenlenmesi için yapılan uygulamalara yeşil altyapı çalışmaları denir. Bunlar; bölgesel, ulusal, yerel ve kıtasal ölçeklerde planlanarak uygulanır.

Yeşil altyapı yaklaşımı yalnızca doğal yaşam ortamlarını kapsamaz. Ayrıca; doğal olmayan alanların peyzaj bütünlüğü dâhilinde doğal bir yapıya kavuşturulmasını hedefler.

Yeşil Altyapı Sistemlerinin İşlevleri

 

Yeşil altyapı terimi, doğa dostu yağmur suyu yönetim sistemlerinden yeşil çadırlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Ekoloji temelli bütün yaklaşımlar için yeşil altyapı kavramı kullanılır.

Söz konusu yaklaşımlar ekolojik çevrenin ve yapılı çevrenin birbiriyle dengeli bir etkileşim içinde olmasını esas alır.

Sulak alanların, ovaların, ormanların korunması; peyzaj öğelerinin restorasyonu yeşil altyapı çalışmaları içinde değerlendirilir. Rekreasyonel faaliyetlere yönelik imkânlar sağlanması, su kalitesinin yükseltilmesi ve yaşam standartlarının iyileşmesi bu çalışmalarla mümkündür.

Yeşil Altyapı Sistemleri Neleri Kapsar?

Korunan açık alanlar (Yeşil yollar, parklar vb.)
Ticari getirisi olan yerler (Çiftlik, orman vs.)
Yaban yaşamı koridorları
Doğal hayatı koruma alanları
Milli parklar
Yaban yaşam habitatları
Su kanalları
Korular
Sulak alanlar
Hobi bahçeleri
Oyun parkları
Çatı bahçeleri
Ev bahçeleri bunlardan bazılarıdır.

Yeşil Altyapı Çalışmaları Nasıl Uygulanır?

 

Bunlar  belirli bir bölge, ilçe, il veya parsel ölçeğinde gerçekleştirilebilir.

Yeşil Altyapı Çalışmaları Neden Önemli?

Örneğin;

İş merkezlerinin ve konutların etrafında yeşil alanlar tasarlamak (Parsel ölçekli uygulama)

Yeşil yollar ile mevcut parkları birbirine bağlamak (İlçe ölçekli uygulama)

Yaylaların, ormanların ve buna benzer doğal alanların geniş peyzaj bağlantılarıyla birbirine bağlanması; hayvanlara özgü habitatlar oluşturulması (Bölge veya il bazlı uygulama)

Bu çalışmalar insan ve diğer canlı yaşamının-sağlığının bütünleyicisi, tamamlayıcısı ve koruyucusu durumundadır.

Şehirleri, semtleri çok fonksiyonelli bir yapıya kavuşturur.

Yaşam alanlarını cansız, ruhsuz, renksiz ortamlar olmaktan ve çevre kirliliğinin esaretinden kurtarır. Daha dinamik, renkli, ferah yaşam alanları meydana getirir.

Enerji verimliliğini yükseltir.

Doğal kaynakların daha doğru kullanılmasına yardımcı olur.

Yeşil Alanlar ve Altyapı Projeleri

 

Doğa bilinci ve çevre duyarlılığını temel ilkelerinden biri olarak kabul eden firmamız; bugünü kıymetli kılmayı, yarına güzel bir miras bırakmayı amaçlar. Bu minvalde, doğayı hayatın ayrılmaz bir parçası hâline getirecek projeler tasarlar, uygular ve geliştirir.

Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen firmamız, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine de yardımcı olur. su ve atık yönetimi, biyoçeşitliliği ıslah ve koruma, hava kalitesini geliştirme gibi konular da firmamızın amaçlarına dâhildir.

Eko-turizm için yeşil alan ve altyapı çalışmaları gerçekleştiren firmamız, üretken çözümleriyle sektörünün öncüsü durumundadır.

Modern teknolojiyi etkin şekilde kullanan firmamız, yeşil alanlar ve altyapı çalışmaları konusunda ortaya koyduğu yenilikçi çözümlerle doğanın korunmasında büyük pay sahibidir.